SERGEYNOVIKOVPHOTOGRAPHER

SUMMER EXPLORED

PAF Magazine SUMMER 2012 - ISSUE # 08

PHOTOGRAPHY & POST: Sergey Novikov
MODEL: Dashkevich Maria DSC
MAKEUP&HAIR: Alexandra Novikova